Detaljene er ikke klare enda, mer informasjon vil komme ettersom det nærmer seg.

Frivillige som vil delta kan sende mail til alternativjulaskoy@gmail.com
Mail må inneholde minimum navn, alder, telefonnummer og om du kan kjøre selv. Du kan gjerne ta med mer informasjon, les her

Del gjerne videre!

Nettsiden er under utvikling og inneholder en del gammel informasjon nå.