Alternativ Jul Askøy blir dessverre ikke arrangert i 2018, da de faste arrangørene ikke er tilgjengelig. Vi håper noen andre ildsjeler vil ta initiativ til å lage deres egen julefeiring. Alternativ Jul er behjelpelig med utlån av utstyr og med tips til gjennomføring. Styret har også besluttet at arrangementer kan søke økonomisk støtte for gjennomføring av julefeiring. Hvis noen har lyst eller kjenner noen som ønsker å lage jul for andre kan de kontakte Anja Baumann på mail via anja@alternativjulaskoy.no

Hils styret i Alternativ Jul Askøy