Påmeldingsskjema for gjester

Påmeldingskjemaet kommer når status for Alternativ Jul på Askøy 2018 er avklart.